נזקי רכב

נזקים לרכב יכולים להיגרם עקב תאונה, שריפה, הצפה, פגיעת חפץ, נפילת עץ, דליקה, שיטפון, חדירת מים, פריצה, גניבה, ועוד.

במקרה שבו נגרם נזק לרכב בשל אשמתו או רשלנותו של אחר, קמה לניזוק אפשרות לבחון הגשת תביעה לקבלת פיצוי בגין נזקיו.

אם הניזוק מבוטח, הוא יכול לתבוע את חברת הביטוח שביטחה אותו. אך לא תמיד חברת הביטוח תפצה אותו במלוא הנזק שנגרם לו.
בין אם הוא מבוטח ובין אם לאו, באפשרותו להגיש תביעת נזיקין לפיצוי כנגד המזיק ו/או חברת הביטוח שלו.

כאשר חברת ביטוח משלמת למבוטח על נזק שנגרם לו בהתאם להתחייבותה כלפיו בפוליסה, היא נכנסת בנעליו ובאפשרותה להגיש תביעת שיבוב כנגד המזיק ו/או חברת הביטוח שלו.

יצירת קשר

דילוג לתוכן