ביטוח לאומי

נפגע יוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי במקרים של נכות, פגיעה בעבודה, הגבלה בניידות, זכאות לשירותים מיוחדים ועוד.

נפגע שתביעתו הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי לקבלת גמלאות בכסף (דמי פגיעה) כקצבה חודשית או מענק חד פעמי, וגמלאות בעין (טיפול רפואי לרבות החלמה ושיקום).

כמו כן נפגע שנקבעו לו שיעורי נכות מסוימים זכאי לפטור ממס הכנסה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

 

יצירת קשר

דילוג לתוכן